Export je pro českou ekonomiku zásadní


Mnozí lidé nejsou nadšeni z toho, že jsme členy Evropské Unie. Můžeme si ovšem dovolit odejít z EU. Velká Británie si možná může svůj brexit dovolit, ale můžeme si to dovolit my?

Jen pro malé ale významné srovnání. Před tím, než jsme vstoupili do EU, tedy v roce 2003 dosahoval český vývoz hodnoty 1,3 bilionu korun. V současné době je to 4,2 bilionu.
plánování obchodníka.png

Hrubý domácí produkt z 75% zajišťuje právě expoort.

Napadlo Vás někdy, která země je pro vývoz zcela stěžejní? Stačí se jen docela málo zamyslet, protože tak tomu bývalo vždy. Je to totiž Němec. Do Německa vyváží 32,8 procentra celkového exportu. Jen do Bavorsa vyvážíme zboží ve vyšší hodnotě než do Ruska, Spojených států Amerických, Indie a Číny dohromady. A to je tedy opravdu hodně
mince na bankovkách.jpg

Platí to ovšem také obráceně. Německo je pro nás významným dovozcem. Co z toho všeho vyplývá? Že pro českou ekonomiku má Německo zcela ztěžejní význam. Jsme na Německu ekonomicky značně závislí.

mince před prasátkem.jpg

Važme si Německa

Samozřejmě tato situace není rozhodně nijak nová. Německo je blízko a od pradávna fungoval mezi našimi zeměmi společný obchod, který se v průběhu staletí samozřejmě značně rozvíjí.

Mnozí lidé Německo vnímají jako nežádoucí element, ale je třeba si uvědomit, že se jedná o zemi, která je stabilní. Německá mentalita si zakládá na serióznosti a jasných pravidlech. Například s Polskem nebo Maďarskem také hojně obchodujeme, ale profesionalita celkového obchodu už není na tak velmi vysoké úrovni. Německá ekonomika představuje garanci stabilní a vysoké poptávky. Rozhodně není žádoucí se tomuto potenciálu jakýmkoli způsobem bránit. Nota bene, český trh je malý a export je pro naši ekonomiku opravdu velmi zásadní. Je třeba si to uvědomovat.

Ostatně není to jen Česká republika, která je závislá na německé ekonomice. V podstatě se to týká všech zemí Evropské unie.