Když se méně tisknou knihy

Internet velmi významnou měrou přispěl k tomu, že se tiskne stále méně a méně knih. Jednak jsou k dispozici stále více knihy elektronické, kdy čtete knihy ze čtečky nebo tabletu, nebo se stávají oblíbené takzvané audioknihy, kdy kniha je načtena o audio podoby. Časopisy a noviny se také nevydávají v takových nákladech, jako tomu bývalo dříve, i když nabídka titulů je rozhodně bohatá. Znamená to snad omezení polygrafického průmyslu? Možná to tak vypadalo, ale polygrafie (tiskařský průmysl) je oblast velmi flexibilní, jejíž odborníci jsou schopni pružně reagovat na potřeby cílového uživatele.

stará tiskárna.jpg

Trendem je obalový design

Dříve představovaly gró polygrafického průmyslu především knihy, časopisy a noviny, dnes se pozornost významnou měrou obrací také na obalový design. Je to možná trochu alarmující a jen to zvýrazňuje obavy těch, kteří mají pocit, že žijeme v příliš konzumní společnosti. Ponechme stranou moralizování a zaměřme se na technologie tisku. Jedná se totiž o zcela odlišnou technologii.
Knihy, noviny a časopisy se tisknou obvykle technologií ofsetovou, tedy tisku z plochy. Tato technologie je ovšem nepoužitelná pro obalové technologie.
 prodej marmelád.jpg

Flexografie

Obalový design využívá především technologii flexotisku neboli tisku z výšky. Tato technologie se v posledních desetiletích velmi zdokonalila. Není to ovšem jen odlišná technologie, je to zcela odlišná předtisková příprava. Flexografie je na přípravu podstatně náročnější.
Flexotisk se využívá na potisk plastových folií, papíru, kartonu a lepenky. Tiskovou formu představuje pružný štoček. Štočky se vyrábějí fotopolymerní cestou. Samotný štoček se lepí na tiskový válec, z něhož se pak tiskne. Podobně jako u ofsetu se tiskne CMYK barvami, ovšem mnohem více než v ofsetových technologiích se tiskne také přímými barvami. Flexotisk umožňuje tisk až osmi barvami.