Mají se děti o prázdninách učit?

Jen těžko říct, zda se na prázdniny těší více učitelé, nebo žáci. Ti však mnohdy o prázdninách mají často povinnost opakovat si probranou látku, ať už danou školou či rodiči. Je opravdu nutné, aby se děti o prázdninách učily?
šťastné děti ze hry
Žáky před prázdninami musíme chtě nechtě rozdělit na tři kategorie. V té první budeme mít děti, které s učením v daném roce neměly problém a známky na vysvědčení mají pěkné. V té druhé budou děti, které měly trošku problémy s učením, ale jejich vysvědčení je ucházející. Do třetí kategorie zařadíme děti, kterým se přes rok nedařilo, a měly velké problémy, či dokonce z některého z předmětů propadají.
romány od c. s. lewise
V první řadě si uvědomte, že každé dítě bez ohledu na výkony ve škole, potřebuje řádný odpočinek, aby mělo dost sil do dalšího roku ve škole. Takže rozhodně není vhodné děti denně nutit do učení. Pokud trváte na tom, aby si děti i během prázdnin osvěžovaly nově nabité vědomosti, pak tak čiňte spíše hravou formou a ne formou vyplňování úkolů. Spoustu věcí si mohou děti zopakovat během výletu do přírody či do města. Chce to ale trochu vaší kreativity. Tato varianta platí spíše pro první dvě skupinky dětí, které nemají problémy s učením a školu zvládají s větším či menším úsilím.
Děti, které čeká na konci prázdnin reparát a ty, které měly během školního roku opravdu velký problém, by měly samozřejmě mít nějakou prázdninovou přípravu. Je ale nutné opravdu dodržet čas odpočinku a nepřetěžovat je. S dítkem si domluvte pravidla, jak bude prázdninové učení probíhat. Třeba hodinu denně, s tím, že jakmile danou hodinu splní, bude další program probíhat „prázdninově“. Nikdy dětem nezakazujte chodit ven a sedět celé týdny v knihách, možná sice zvládnou reparát, ale v dalším roce budou opět bojovat, protože jejich motivace učit se ještě klesne. Na další vzdělávání se navíc nebudou mít dostatek síly ani energie, tu by jim dodaly právě prázdniny.