Bio potraviny z pohledu spotřebitele

Mnoho lidí si pod pojmem bio potravina představí obyčejně zdravější potravinu, než jsou potraviny klasické a běžně k dostání v supermarketech. Není to daleko od pravdy, nicméně jaká je skutečná definice bio výrobků?
stádo krav

Co je to bio potravina?

Jedná se o potraviny pocházející z ekologického zemědělství. Každý bio produkt je vázán legislativou ekologického zemědělství. Bio potravina musí být přísně označena jako produkt ekologického zemědělství. Tyto potraviny neobsahují geneticky modifikované organismy, dále nesmí být při výrobě použito chemické hnojení, postřiky nebo jiné syntetické přípravky.

Co znamená pojem ekologické zemědělství?

V čem se takové zemědělství liší od klasického? V ekologickém zemědělství je legislativou zakázáno používat chemické prostředky pro lepší kvalitu plodin, nebo lepší růst. Ekologické hospodaření v dnešní době nabývá na popularitě. Nese to s sebou i své nedostatky, a to zejména pro farmáře. Farmáři využívají pouze své vlastní zdroje. Jinými slovy ideálně to, co si sami vypěstují. Mohou být také využity zdroje z jiného ekologického chovu. Zvířata v ekologickém zemědělství jsou velmi kvalitně krmena a mají lepší životní podmínky než v klasickém konvenčním zemědělství. Podmínkami takového chovu je kvalitní pohyb zvířat (výběh), dále snížení zatížení zvířat na plochu a krmení a krmiva pocházející z ekologického zemědělství.
smoothies z ovoce

Kvalita biopotravin

Na kvalitu biopotravin má vliv více faktorů.
·         Podmínky a způsob chovu – rozhodují také o pohodě zvířat a následné produkci
·         Zpracování surovin
·         Obsah důležitých látek v potravinách
·         Senzorické hodnocení potravin
Obsah výživových složek v biopotravinách ve srovnání s potravinou pocházející z konvenčního zemědělství je různý. Studie naznačují, že v bio potravinách je vyšší výskyt prospěšných mastných kyselin ve svalovině (mase) a mléce. Jestliže používáme krmivo z vlastní produkce, většinou obsahuje i menší podíl dusíkatých látek. Týká se to zejména obilovin.