Dvě varianty daňových přiznání pro rok 2018


Varianta PRVNÍ (ta je původní, platná částečně i pro předchozí rok 2017). U této první varianty platí, že daňový poplatník, pokud se pro ni rozhodne, nemůže v tomto případě uplatnit ani slevu na manžela (manželku), ani daňové zvýhodnění na dítě (děti).
oranžová zeď

  • Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství a řemeslné živnostenské podnikání – u těchto příjmů lze uplatnit 80% paušálních výdajů, horní limit těchto výdajů je 1.600.000 korun.
  • Jiné živnostenské podnikání kromě výše uvedeného – u těchto příjmů lze uplatnit pouze 60% paušálních výdajů a horní limit je 1.200.000 korun.
  • Jiné samostatné výdělečné činnosti, např. svobodné povolání) – u těchto příjmů lze uplatnit pouze 40% paušálních výdajů, maximální limit je 800.000 korun.
  • Nájem majetku zařazený do obchodního majetku – u těchto příjmů uplatníte maximálně 30% paušálních výdajů a horní limit je 600.000 Kč.

graf na papíře

V zásadě je jedno, pro jakou variantu jste se rozhodli

Varianta DRUHÁ (tato varianta je novelizována a je platná od 1.ledna.2018). Jestliže se daňový poplatník rozhodne použít tuto variantu, tedy s poloviční hodnotou horních limitů paušálních výdajů, může tu uplatňovat slevu na manžela (manželku) a rovněž daňové zvýhodnění na dítě (děti).

  • Zemědělská výroba, lesní a vodní hospodářství a řemeslné živnostenské podnikání – u těchto příjmů lze uplatnit 80% paušálních výdajů, horní limit těchto výdajů je 800.000 korun.
  • Jiné živnostenské podnikání kromě výše uvedeného – u těchto příjmů lze uplatnit pouze 60% paušálních výdajů a horní limit je 600.000 korun.
  • Jiné samostatné výdělečné činnosti, např. svobodné povolání) – u těchto příjmů lze uplatnit pouze 40% paušálních výdajů, maximální limit je 400.000 korun.
  • Nájem majetku zařazený do obchodního majetku – u těchto příjmů uplatníte maximálně 30% paušálních výdajů a horní limit je 300.000 Kč.