Přepravní pomůcky, které putují po celém světě

Zřejmě nejznámějším pomocníkem v přepravě různých druhů zboží je paleta, která je označená jako EURO. Toto označení dává vědět, že jsou to přepravní podlážky vyrobené podle daných norem. Je to výhodné především proto, že se stejně velké palety dobře nakládají do dopravních prostředků.

euro palety

  • Právě podle vlakového vagónu byly rozměry určené.

Každá tato přepravka, která hrdě nese název EURO, musí mít přesné rozměry. Pouze v jedné záležitosti se může lišit.

  1. Na délku musí mít přesně sto dvacet centimetrů.
  2. Její šířka je osmdesát centimetrů.
  3. A na výšku měří sto čtyřicet čtyři milimetrů.

Jaký je tedy údaj, který může být odlišný? Je to její váha. Pohybuje se většinou od dvaceti do dvaceti čtyř kilogramů. Záleží totiž na tom, jak vlhké je dřevo. I počet hřebíků se musí přesně shodovat. Každá si jich s sebou nese sedmdesát osm. Pravidla platí nejen pro výrobce, ale také pro ty, kteří s nimi budou později manipulovat.

  • Nosnost je nanejvýš tisíc pět set kilogramů a mohou se dávat pouze tři palety na sebe.

Poškozené neopravujte

Za velkou výhodu přepravci považují to, že se EURO palety nemusejí vracet zpět původnímu majiteli. Mohou prostě cestovat po celém světě jako kdysi například láhve od piva nebo limonády. Tu samou vlastnost vítají i koneční uživatelé, kterým se tyto přepravní pomůcky nikde nehromadí.

  • Jak se pozná, že k vám dorazila skutečně certifikovaná EURO paleta?

    • Je vyrobena licencovaným výrobcem.
    • Musí mít označení EUR.

paleta

Pokud vám přijde zboží z nějakého obchodu na této opoře, pak máte tedy šanci ji prodat do některé výkupny. I to má ale jistá pravidla. Kromě všech označení, která musí mít, nesmí chybět ani žádný díl. Neměla by být poškozena hnilobou nebo plísní. Pokud se někde pochroumala, nesnažte se ji opravovat. To mohou pouze způsobilí výrobci. Neodborným zásahem byste ji mohli vyřadit z provozu docela.